Vilkår & betingelser

BETALINGSBETINGELSER
Faktura-betaling: 14 dage/lbm. 30 dage fra fakturadato. Indbetales til Nordea på reg.nr.: 2413 & kontonr.: 6291162981 med angivelse af fakturanummer.
Kortbetaling.


SALGS- SAMT LEVERINGSBETINGELSER
Reklamation skal foretages inden for 12 måneder.
Reklamationsretten forfalder ved 1) normal/forventet slitage 2) Forkert brug, manglende vedligeholdelse
eller fysisk overlast 3) Produktændringer foretaget af køber 4) Manglende kvittering
Levering betales af køber medmindre andet er aftalt.
SEGMENTS ApS er ikke ansvarlig for leveringsfejl, der skyldes forhold, der ikke er direkte forbundet med
SEGMENTS ApS. SEGMENTS ApS er forpligtet til hurtigst muligt at afsende produktet medmindre andet er aftalt.
Hvis den manglende eller forsinkede levering skyldes SEGMENTS ApS er køber berettiget til at ophæve købet
eller modtage en godtgørelse på 10% af fakturabeløbet.

Levering udføres typisk af tredjepart iht. deres normale retningslinjer.
Synlige transportskader skal reklameres overfor transportøren straks. Usynlige transportskader skal skriftligt
fremsendes til SEGMENTS ApS inden for 8 dage fra levering. Anvend følgende mailadresse: kontakt@segments.dk
Returnering af varer sker efter forudindgående aftale. Returvarer bedes sendt til vores adresse og tilhørende
omkostninger betales af køber. Returvarerne skal være i original emballage og i samme stand som ved levering

Der er 14 dages returneringsret. Køber skal fremvise faktura. Brugte eller skaffevarer returneres ikke, medmindre disse indgår under tilfredsklausulen.
Hvis SEGMENTS ApS har afholdt omkostninger til forsendelse, vil SEGMENTS ApS fradrage 10% af faktura til dækning heraf.

Aftaler mellem SEGMENTS ApS og køber er fortrolig. Det betyder, at priser, betalingsbetingelser, tegninger
m.v. ikke må deles eller på anden vis overleveres til en tredjepart.
Ovenstående priser og vilkår er gældende fra 1. januar 2020 til og med 31. december 2025.