Ring- /kronesegmenter (R#)

Vores kronesegmenter giver brugeren de bedste betingelser i hårdt armeret beton. Segmentet er oplagt til bl.a. huldæk og generelt mindre størrelser. Ved korrekt påmontering sidder segmentet bedre fast end enkeltstående segmenter.